Polski Psycholog Okolice Londynu, Doswiadczony Polski Psycholog Okollice Luton, Testy Psychologiczne, Warsztay Psychologiczne, artykuły o tematyce psychologicznej, terapia małżenska, stres, depresja, niska samoocena, wzmacnianie poczucia własnej wartości, wyznaczanie celów zawodowych, asertywność, poradnictwo w relacjach osobistych, zaburzenia odżywiania, bulimia/anoreksja, obsesyjne zachowania, testy psychologiczne dzieci i dorosłych, opinie psychologiczne do urzędów sadowych